Retningslinjer for e-mailmarkedsføring og antispam

Make AS ønsker at blive anset som en pålidelig leverandør af e-mailmarkedsføring. Derfor tager vi problemet med junk mail også kendt som spam meget alvorligt.

Når du registrerer dig som bruger af Makes tjenester, forpligter du dig til at følge vores vilkår for brug af tjenesten. Dette inkluderer også vores retningslinjer for e-mailmarkedsføring og antispam. Når du udsender henvendelser til modtagere i andre lande, forpligter du dig til at overholde de relevante love i de respektive lande. Misbrug af tjenesten kan medføre at din konto bliver lukket.

1. Samtykke

Alt udsendelse af emails skal bygge på modtagerens samtykke. Dette gælder også for “post@” adresser. Samtykket skal være informeret, udtrykkeligt og frivilligt. Med samtykke menes en “aktiv, informeret og frivillig erklæring fra modtageren, at vedkommende ønsker at modtage markedsføringshenvendelser via email”. Når samtykke indhentes skal det sikres at informationen gives så personen forstår hvad der samtykkes til. Hvis der ikke foreligger tilstrækkelige information i forbindelse med indhentning af samtykke, skal informationen gives ved den første emailudsendelse.

Vi anbefaler at der sendes en bekræftelse via email efter samtykke er givet, som klart beskriver hvad vedkommende vil modtage i fremtiden. Der stilles ikke krav til samtykke ved “eksisterende kundeforhold”.

Du kan indhente samtykke fra dine modtagere til at modtage nyhedsbreve og anden markedsføring på følgende måder:

  • Tilmelding til nyhedsbrev via en tilmeldingsformular på din hjemmeside.
  • Godkendelse af modtagelse af nyhedsbrev via et afkrydsningsfelt i en formular. For eksempel i en e-handelsproces.
  • Mundtlig godkendelse.
  • Elektronisk formular eller gammeldags papirformular f.eks. i en butik.

2. Tydelig afsender

Enhver udsendelse skal altid være tydeligt mærket med hvem der er afsender af udsendelsen. Der skal fremgå fysisk adresse og kontaktoplysninger.

3. Tydelig afmelding

Ved enhver udsendelse skal det fremgå hvordan man afmelder sig fremtidige udsendelser. Afmeldingen skal være effektiv inden for 24 timer. Hvordan man kan afmelde sig til fremtidige markedsføringshenvendelser skal fremgå klart og tydeligt i enhver udsendelse. Ved afmelding skal der fremgå en kvitteringsside hvor afmeldingen bekræftes og hvilken email afmeldingen gælder.

4. Opdaterede modtagerlister

Listen skal altid være opdateret og kun indeholde gyldige modtagere. Listen skal kun indeholde aktive kunder og modtagere med aktivt samtykke. Forkerte email-adresser (bounce) skal fjernes inden næste udsendelse.

Make AS er medlem af BRA e-post. Branchenetværket for god e-mailmarkedsføring, etableret i 2015. Formålet er at sikre at annoncører indenfor e-mailmarkedsføring ikke udsættes for junk rådgivning. Læs mere her.

Vores retningslinjer for e-mailmarkedsføring og antispam er baseret på Markedsføringslovens § 26, e-handelslovens § 5 og forbrugerombudsguiden til e-mailmarkedsføring.

Har du spørgsmål til vores Retningslinjer for antispam eller tjenester generelt? Kontakt support@make.as